Bahtarin tar Romane politicka liderija bićhaldo đji ko Roma Press- dikhen Video

213

O sebepi tar amaro objektivno, ano vakti, transparetno, napristrasno sakoja informacija resarela đji tumende sijen sebepi tumen sostar amen panda aćovaja ano pre sar tumaro servis.

Avdive bahtarina đji amende bičavge e politička liderija tar Romane partie

Dikhen video..

Она што до денес не оплеменува е секогаш задоволството како и насмевката на сите вас кои не следат читаат преку www.romapress.mk, fb profil, page, youtub и најважно од се што ни верувате како ваш објективен, непристрасен, навремено и на транспарентен начин прикажуваме на сеопфатните случувања од секојдневието на нашето општество со посебен акцент за Ромите од Македонија, Балкан, Европа и пошироко.