E Roma but našavena tar pumaro đjivdipe thaj buti tar e palunipa Covidesko 19..

124

Pandemija Covid 19 anela dopšerde načhalipe thaj problemoja ano sako diveskesko đjivdipe e Romengo vi ani Republika Srpska  thaj ani sasti Bosna thaj Hercegovina. Presidenti tar asocijacija  e Romengiri  ani Republika Srpska vakerela so si but phare i situacija e Romengiri ani akaja them thaj tavdela i ponodorig ano pobaro pharipe.

Amenge ani asocijacija sa so delapes  sar dumo tar humanitarnikani umal tar Rađji ja palem tar internacionalna organizacie, amen sigo keraja olenge ulavipe maškae  e Romane familije numa oidova nane bari solucija sostar đjanaja ani sakoja phuv e romengo đjivdipe pharo ani bukarni umal, thaj sakova rom sar ano sa ko puvja vi amende kerna buti prekal sekundarna surovine thaj khedipe šišija. Numa akana odoja buti činavdi thaj phare đjala odoja buti odolestar so sako jek darala te na ovel astardo tar i panda đjivdi pandemija anavkerdi KOVID 19, vakerela o Mašik.

Пандемијата на вирусот СОВИД-19 им донесе многу дополнителни проблеми на веќе погодената ромска популација во Република Српска и во цела Босна и Херцеговина. Претседателот на Асоцијацијата на Ромите на Република Српска вели дека работата на Ромите е тешка,што сè уште трае.

Секој знае дека ромското население се занимава со собирање и продажба на секундарни суровини и текстил. Сепак, сè беше запрено, луѓето беа во катастрофална состојба како што е денес – вели Машиќ.
Тој рече дека тие ги дистрибуирале пакетите на целата територија на РС и ги дава на најзагрозените ромски семејства.

Ние ги распределивме пакетите што ги добивме од Владата на РС од Нови Град до Бијелина и Лопар, но тоа е да се покрие целата Република Српска – вели Машиќ. Тој исто така посочува дека тие добиле помош од разни донатори и партнерски организации.

Секоја помош е добредојдена, вклучително и оваа од Владата на РС, смета Масиќ, и тој е на мислење дека ентитетот, но исто така и надлежните на ниво на БиХ, треба да бидат поактивно вклучени во решавањето на постојните проблеми.

Добивме и пакети со храна од разни донатори, вели тој, и благодарение на добрата соработка со меѓународните организации, ги поделивме пакетите во Приједор, Бања Лука, Модрица, Бјелина, Лопаре и Градишка.
УНИЦЕФ ни помогна со санитарните пакети, а сè друго е резултат на добрата соработка со европските организации во моментот вели Александар Масиќ.

Roma Press lendo tar http://www.portal-udar.net/romi-u-republici-srpskoj-gubitak-poslova-otezan-zivot-i-teski-uslovi-u-vrijeme-pandemije/