E ugostitelska objektoja iranenapes te keren buti sar po anglune vakteja..

449

Rađi tar Republika Utarali Makedonija ani eratutni 70 bešin e rađaki, pal rodipe tar Komisija tar zaraznikane nasvalipe, anga  iramalipe ano Protokolija  baš mukibe ano putribe thaj buthi kheripe o ugostitelska objektoja baš hajbna save kanoneja akana śhaj kerna buti sar po angle.

Ani akaja 70 bešin angapes thaj avera hemime avera da kanonija, amen ulavgem tumenge jek tar akala so si panle e kafiterijensar thaj ugostitelska objektoja save koristinenapes hajbnaske thaj jerijeskoro pobaro numeroskere kedipna.

Ano jek angapes thaj Uredba baś finansirime politikane partija tar Buđeti e Makedonijako hularibnaja tar đi akanutne 0,15% hulardo ko 0,04% thar sakedima buđeti – prihodi tar Republika Utarali Makedonija.

Владата на Република Северна Македонија, на вчерашната 70-та седница, на предлог на Комисијата за заразни болести, донесе измени на Протоколот за отворање и работа на кафетериите и на Протоколот за отворање и работа на угостителски објекти за исхрана со кои овие објекти сега ќе можат да работат според работното време утврдено во нивните лиценци за работа, наместо до 22:00 часот како што до сега беше определено со овие протоколи. Измените на овие протоколи стапуваат во сила со денот на нивното објавување во „Службен весник“.

На вчерашната седница е донесена Уредба со законска сила за финансирање на политичките партии во 2020 година, со која, согласно Законот за финансирање на политичките партии, вкупните средства за годишно финансирање на политичките партии се намалуваат и ќе изнесуваат 0,04 проценти наместо од 0,15 проценти од вкупните изворни приходи на Буџетот на Република Северна Македонија со цел спречување на дополнително оптоварување на Буџетот и како една од економските мерки кои се преземаат за справување со последиците од коронавирусот КОВИД-19.

Roma Press- Rađi Makedonijaki