Erat iranelapes o ari ano duj rakako e nilajesko vaktibe

142

Вечерта помеѓу 28 и 29 март во 2 часот наутро започнува летното сметање на времето што значи дека стрелките на часовникот се поместуваат еден час напред. Ќе биде ли ова последното менување на сказалките?
Летното сметање на времето завршува на 25 октомври во 3 часот по полноќ.

Erat maškar 28 thaj 29 marti ano 2 o ari javinako thavdela te iranelpes o nilajesko ari odoleja vakerlapes te anlarelpes jek ari poanglal.
Numa vakerlapes pali i mangin savi kerlapes bahani tarvsasti evropa isi šajipe akava te ovel thaj paluni iranipe e vakteskoro pal jek ari anglal ja palem palal numa, Oficijalno panda nane ando o barabutno phanlo lafi.

E nilajesko anlaripe e aresko agorkerela maškar i rak ano 25 oktomvri ko 3 o ari pali ekvaš i rakh.

Roma Press