HAVLARIBE tar SUGS – Šaip Jusuf

312

Со настава започнуваме од вторник 03.09.2019 година.
Со следниот распоред на прием за вторник:
1 година од 09:00 часот
2 година од 10:30 часот
3 година од 11:30 часот
4 година од 12:30 часот

Од среда, па до крајот на месецот:
1 смена (од 07:30 ч) профилите: бизнис-администратор, економски техничар и медицинска сестра.
2 смена (од 13:45 ч) профилите: градежен техничар, фризер и келнер.

Со среќа и многу успеси во текот на оваа учебна година.
Ви посакува тимот на нашето училиште.

Hazri kerga: Roma Press