Śahpaska J-Ministeri ko MTSP avdive diklapes misafirencar Orhan Usein thaj Aleksandra Bojađieva..

156

Avdive Ministerka baš trud thaj socijalna politika sinela dikhipe vastaluneja tar kancelarija baš Integracija e Romengiri 2020 tar Konsili tar regionalno buthi kheripe, Orhan Husein thaj o eksperto baś politika Aleksandra Bojađieva, sar so vakerlapes o lavkeripe lingargapes baš o valanipe e Romengoro thaj saikheripe ani jekhajek integracija vakeribnaja so si prioriteti tar buthi aktuelno Rađaki ani Utarali Makedonija.

I Šahpaska ano lavkeripe vakerga baś o prioritetna buthi keripna save kernapes ano momenti thaj odova:
– Lačharipe socijalna stanoja lovenge ikheripnaja 69 milionija evroja.
– Arakhle tane thaj 412 milja evroja baš o selektiribe thaj khedipe o otpad.
-25 milionija evroja baš operativno plani bukarnibaske sar inkluziviteto thaj diverziteto.

Numa ano agor Ministerka Śahpaska vakerga o baro valanipe thaj lejbe than e Romengoro thaj ano IT digitalno sikhlovipe te šhaj po sig resarena ano sa e digitalna informacie thaj baš odova ka oven ikerde sikhlovipa(obuke).


Денес Јагода Шахпаска Министер за труд и социјална политика оствари средба со раководителот на канцеларијата за Интеграција на Роми 2020 при Советот за регионална соработка, Орхан Усеин, и експертот за политики, Александра Бојаџиева при што беше нагласена потребата од продолжување на натамошната соработка,со оглед на тоа што интеграцијата на Ромите е приоритет за Владата на Република Северна Македонија. Целосна интеграција на Ромите е наш приоритет, вложуваме во зголемување на нивната вработливост и во социјалното домување, скоцентрирано работиме зо приоритетните потреби на Ромската заедница и тоа:
– За изградба на социјални станови наменети се 69 милиони евра
– Обезбедени се 412 илјада евра за проектот за собирање и селектирање на отпад
-25 милиони евра за Оперативниот план на активни програми и мерки за вработување во кој еден од принципите е инклузивност и диверзитет

Исто така од исклучително значење е да се вложува во дигитални и ИТ вештини кај Ромите, за да можат полесно и побрзо да стигнат до информации за предвидена помош, да се вклучат во бизнис секторот, укажа Шахпаска во денешната средба.

Hazri kerga: Erđan M.Roma Press