Sar te arakhen tumen tar Corona virusi..dikhen Video

139

Sar te arakhamen tar Corona virus, Aso akava sebepi kerdi tani naformalnikani grupa tar Šuto Orizari sa mangipnaja te iklova ano anglalipe e dizutnenge sar te arakhenpes inovativnikane kheribnaja edukativnikane video mesažija save ka oven bičalde đji tumende.

Maj anglal dikhen teleder o video..

Roma Press