TAHI- Rom kherela buti grasteja..

338

Штефан Танасе, кој локалното население го познава како „Тахи Тетеа“, вози едно од ретките, ако не и последното вагонско такси во Романија. Затегнат од жешкото сонце на Романија во текот на летото, пријателски, насмеано и многу енергично за неговата возраст, тој вози возило изградено со чувство на одговорност, од цврсти табли, со плочи испишано „Тета Такси“ од страната, нацртано од моќен коњ наречен Лили. Тој беше мудар од тоа што се сеќава, но во одреден момент секоја можност за работа во областа едноставно исчезна. Во тоа време, тој имаше 47 години, потекнува од многу сиромашно ромско семејство и со малку нешта да обезбеди егзистенција  за своето семејство. „Тахи Тетеа“ објаснува како се спроведуваат договорите: „Јас не барам од луѓето  пари како што прави такси-автомобилски компании, им дозволувам да ми понудат нешто со што ке си помагаме еден на друг во вид како размена. Имам мобилен телефон и им го пишувам бројот на луѓето на парче хартија за да знаат да ме контактираат доколку нема кој да им помогне. Ова е она што јас го правам најдобро, тоа е она што ќе го направам и понатаму, веројатно до крајот на мојот живот “, вели старецот од Калараши.

Štefan Tanase, maškar e dizutne tano penđardo  sat ,,Tahi Tetea” vov dromarinela  jek thar po penđarde ačavutne vagonija  sar taksi ani Romanija.  Ano jek but bare tate nilajeskere vaktija dikhlapes  ano drom sar kerla buti, sakana asavutno thaj but bare energijaja bukarutno ano oleskere popurane berša,  vov paldela vordon  but bare gndipnaja  numa hem bare palunipaja, tar isi ole zorale table hramome ano oleskoro grasteskoro vordon  ,,Tetea Tahi“, tar aver  rig hramome thaj o lafi  ,,Tahi tar zoralo gras“  anavkerdo Lili.

Vov sasto vakti  sikavelapes sar gogaver manuš thaj panda ano oleskoro  bersalipe, saveja ano adava vakti  gndinga sakoja aver buti ani them vakteja našavgovela.

Tadani kana sine ole 47 berša, tar baro čhorolipe tar oleskoro jeri mangla but haricaja te šaj te kerel diso pere popašenge thaj astargapes ani asavki buti. Tikore lovensar, dengapes ani godi baš akava than saveste vov đjivdinel isi manuša thaj isi olen valanibe tar asavki buti, aso ole sine ole gras thaj odoleja tavdinga te kerel piri buti.

Tahi  Tetea-vakerela sar kerla buti. Me na rodava tar manuša love sar so kerna e tahi tomofilija, mukhava olen te nudinen mange diso  sar kompenzacija, von te denman diso so ni trubul olenge a me te agorkerav olengoro buti savi trubul olenge tar mo tahi.

Isiman  mobil numero thaj hramonava olenge ano jek lil, thaj tadani kana olenge diso trubul ola iranena mange ano mobilno thaj me resarava đji olengere khera thaj dava olen dumo. Akaja si miri buti  savi kerava ola hem šukar, buti savi ka tavdel thaj i ponodorig ano moro đjivdipe vakerela o phurano Rom savo preperela tar Romano mileti  Kalarašija.

Hazri kerga:Nedmedin A.-Roma Press –Redi