Trin Roma kuvena ano slovakijako parlamenti..

142

Trin kandidatija Roma kuvge ano slovakijako parlamenti pali parlamentareske alosaribe.von sas kandidatija tar pobedničko phiribe anavkerde telal moto,, Obična manuša thaj na ikerimali lista” OLANO trlal vas tar Igor Matovik.

Piter Pilik,Jarmila Vašovik thaj o Jan Herk thane o trin anava sar Romane pretstavnikoja save ikerge šukar numero thar hangoja e manušenge ko avutne nakhle parlamentareske alosaribe.

Тројца кандидати Роми влегоа во словачкиот државен парламент по парламентарните избори. Тие се кандидираа за победничкото движење „Обични луѓе и независни лица“ (ОЛАНО) на Игор Матовиќ.
Питер Полик rуниор, кој стартуваше од 30-та на списокот на кандидати, влезе со повеќе од 20.300 гласови, што го донесе на 14-то место во конечните резултати. Јармила Вашовиќ се кандидираше како број 35 и освои повеќе од 6.800 гласови.
Третиот успешен кандидат на Рома е Јан Херк, кој освои повеќе од 5.000 гласови. Имајќи приближно една четвртина од добиените гласови, повеќе од која било друга група или партија што се натпреваруваше, ОЛАНО, антикорупциско движење претходно против опозицијата, сега е водечки политички субјект.

Roma Press- lendo tar (portal-udar.net)