Vonredno situacia ani Makedonija panda 14 dive ..

238

Avdive o Presidenti tar Republika Utarali Makedonija Stevo Pendarovski anga paluno lafi baš vonrednikani sostojba ani Makedonija tavdipnaja panda 14 divesa. Sebepeja baš bajrovibe o jumeto tar nasvale thaj mile manuśa astarde e viruseja Kovid 19, angum decizija te ikhetelpes panda 14 dive vonrednikano saikeripe ani Makedonija, te śhaj savore panda hari te araka amaro sastipe thaj odoleja te khera lokhipe sastipnaskete bukarnenge po lokhe te arakenpes e pandemijakere resibnaja ani Makedonija.

Aso akaja miri solucija nane pandli disoja baš o valanutne ikheribnaske parlamentareske alosaribe, vakerga ano fb. profili o Presidenti Stevo Pendarovski.

Имајќи ги предвид зголемениот број на заразени и починати наши сограѓани, донесов одлука за прогласување на нови 14 дена вонредна состојба. Сакам да потенцирам дека оваа одлука ја носам исклучиво за да и се овозможи на владата и на останатите надлежни институции поефикасно да се справуваат со здравствените и со економско социјалните ефекти од пандемијата и не е поврзана со датумот на предвремените парламентарни избори. Битката со вирусот #COVID19 сигурно ќе ја добиеме, но не смееме да се опуштаме. Мора до крај сите да останеме совесни и одговорни и да се грижиме, како за своето, така и за здравјето на нашите блиски.

Hazri kerga: Roma Press- FB- Profili.