149-Romane familije thane thanarime(smestime) ano Belgrad astarde ano proektesko lačharipe..

118

Telal šerutno tar o Belgrad, Goran Vešik, havlarga baš agorkerdo proekto anavkerdo,,Ajde savore te lačhara barabutno kher” thaj ano akava proekti kheresko astarde thane 149 Romane familie, ja pošukar vakerdo 701 manuša.

Akavaj tano o čačikano Maškarđianesko dive tar socijalnikano nijamalipe thaj šukar so havlaraja o agorkeribe akale proektesko savo sas legardo tar i dis Belgrad tar vakti 2013 berš barabar ikheripnaja tar Evropaki Unija, Kancelarija tar pašakarde nacie proektikane lačharipnaja ani Srbija(UNOPS).

Заменик-градоначалникот на Белград, Горан Вешиќ, изјави дека е завршен проектот „Ајде да градиме заеднички дом“ и дека во него се сместени 149 ромски семејства, или 701 лица.
„Денеска е Меѓународен ден за социјална правда и вистински ден да го објавиме завршувањето на проектот што го спроведува Градот Белград од 2013 година со Европската унија и Канцеларијата на Обединетите нации за проектни услуги во Србија (УНОПС)“, им рече Вешиќ пред новинарите по седницата на Координативното тело за следење на спроведувањето на акциониот план во рамките на проектот „Ајде заедно да градиме дом“.
Тој изјави дека проектот, кога актуелната власт го презеде управувањето со Градот Белград во 2014 година, беше скоро мртов и ЕУ требаше да го напушти проектот.
Тој прецизира дека се сместени 149 ромски семејства со 701 члена, од кои 68 семејства добиле станови, 71 биле згрижени со купување рурални домаќинства со парцела, а 10 со реконструкција на нивните постојни куќи. Вешиќ рече дека е направена важна работа за Белград и неговите жители додадоа дека проектот „Ајде да градиме дом заедно“ е вреден околу седум милиони евра, од кои 5,1 милиони евра ги обезбеди ЕУ и 1,9 милиони од градот Белград.

Roma Press lendo www:Romainfomedia.rs