23- Oktomvri dive tar ,,Revolucionerno maribe” ani Makedonija na bukarno dive ..

152

Makedonija avdive nišankerela o 23 Oktomvri ,,Dive tar Makedonijaki revolucionerno borba”Raštrakoro biđuko sar thaj na bukarbo dive ani Utarali (severna)Makedonija.

O temelija baś akava revolucionerno piro kergapes ano Solun 1893 berś, i idea tavdinga tar bukarno tan ( knižarnica) tar Ivan Hađi Nikolov, palpale lele than vi o Hristo Tatarčev, Dame Gruev,Petar Pop Arsov, Anton Dimitrov thaj Hristo Batanđiev.

Македонија денеска одбележува 23 Октомври Денот на македонската револуционерна борба, државен празник како и неработен ден за сите граѓани во Р.С.Македонија.

Празникот се празнува по повод основањето на Македонската револуционерна организација во Солун. На 23 октомври 1893 година во куќата на солунскиот книжар Иван Хаџи Николов во Солун се собрале шестмина млади мажи за да ги ставаат основите на тоа, коешто ќе стане симбол и знаме на борбите на Македонците за слобода, Христо Татарчев, Даме Груев, Петар Поп Aрсов, Иван Хаџи Николов, Антон Димитров и Христо Батанџиев.

Roma Press..