24- berša tar Komuna Šuto Orizari ..dikhen Video

478

24 -berša Šuto Orizari tar lakoro thamiribe(postoene) Erati i Komuna Šuto Orizari pherela 24 berša tar lakiri barvali kultura. Šhaj avdive našti nišankeraja o dive ko adava šajipe sar so keraja sine, numa avdive kergem diso aver thaj odova čivgem neve kašta thaj zeleninkergem o čhavorika o parko sa sebepeja te muka disavo nišani ko nišankeripe tar avdisutno dive vakerela o Šerutno tar Komuna Šuto Orizari Kurto Duduś baš o Roma Press.

Dikhen Video..

24 години Шуто Оризари. Наше Шуто Оризари. Уникатно, разнолико, богато со култура. Со сигурни можности за развој. Со убава перспектива. Граѓани на нашата Шутка, да ја чуваме и сакаме, сите заедно затоа што една ни е. Можеби денес не можевме да прославиме, но направивме спомени од денешниот ден што ќе ги раскажуваме на внуците. Денес го зазеленивме новиот детски парк со желба и после 24 години да сме на истото убаво место исто толку горди и среќни што живееме во нашето Шуто Оризари.

Hazri kerga Roma Press- lendo tar fb profi Kurto D.