Kumanovo- Maśkarđianesko saemi baś Organska proizvodija..

600

Tретиот меѓународен саем на органски и традиционални производи ОРГАНСКА ТРПЕЗА во организација на Здружението за развој на земјоделство и заштита на животна средина преку истражување, едукација и одржување на биодиверзитет „ЖИВОТ“ од Куманово, поддржан од Општина Куманово и Швајцарска Агенција за развој и соработка преку Програмата за зголемување на пазарната вработливост.


Покрај учесници од Македонија, свое учество ќе земат и претставници од Србија, Бугарија, Хрватска, Руската Федерација, Словачка, Црна Гора, Албанија и други, а ќе бидат поставени и традиционални трпези на заедниците во Македонија – заедница на Унгарците, Србите, Албанците, Индијците и Хрватите на кои ќе бидат презентирани традиционалната храна и култура на истит.
Саемот се одржа на 12.09.2020 година (сабота) во Спортско рекреативниот центар пред градскиот базен во Куманово.

Roma Press- lendo fb.