2,79 milionija denarija vashramome bašh lačharibe o parko ani komuna Šuto Orizari

306

На општина Шуто Оризари им се доделуваат грант средства во износ од 2,79 милиони денари за изградба на детско игралиште. Со проектот се предвидува опремување на детско игралиште со вкупна површина од околу 1500м2, кое е во непосредна близина на административната зграда на Општина Шуто Оризари.

Erati ano Ministeriumi bašh finansie  phanlapes o lafi thaj čhivgapes vashramin  bašh o granto thar lovengo ikheripe e komuna Šuto Orizari 2,79 milionija denarija bash čavorikano parko savo trubul te lačharelpes ano sporteskoro centrumi  ano ikkheripe  thar 1500.m2.

Ano plano e komunako pal proektesko hramovipe, trubul te kherelpes  pobuter čhavorikane rekvizitoja, klupe, korpe, čhavorengere  rekvizitoja pla evropake standardija, kašta, čarjalo bešhipe, dromaribnaske thana piribnaske thaj bašho relaks thaj panda but avera rekvizitoja.

O parko valani te ovel ko barabutnipe e tikore fudbaleske thaj sportesekere terenoja, thaj košarkasko than khelibnaske, aso sa odova ka ovrl ano phandipe e bare sporteskere halaja.

O Šerutno Kurto D- bašh o Roma Press informiringa amen bašh e sporteskoro than ka ovel jekh thar maj šukar kerde proektoja evropsko standardeja, numa salde amaro apeli đji sae Roma thar I Komuna te da amender sa te šhaj te araka o rekvizitoja save ka oven čhivde, thaj amen korkoro e bare te ova arakavutne e parkoske, sostar phare amen  resaraja đi keribe e asavke bare proektoja sostar trubul but love,vakerela o Kurto D.

Hazri kerga: Nedmedin A-Roma Press