Kolumna Aguš D:Lengoro agor zavisini tumendar

2559

Kaj i mok hem o barvalipa isilen osobina te igaren e manushen ko propustija tano poznato taro but anglutno vakti, ako sporednija o (ne)namerna propustija taro amare politikakere lideren avaja ko zakljucok kaj i linija ki tabela dobini potencijalno funckija ko beskonecno pravco, akija situacija te objasninipe poshukar shaj te lelpe primer tari i hiperinflacija ko vreme kova o pophure shaj te setinenpe keda kratinenape hine o nule ko pare, othare achilo: o maro koshtini 2 milijarde (numero enja nulencar).

Sose tano adjahare? Amare liderija uzalo mok hem barvalipa isilen panda duj (samo olenge karakteristichna) kvalifikacije: biladj hem bi djandipa. Taro bi djandipa na avela but; agresivnost, javno ismejuvanje, invertnost hem slicna bucha, ama tari i biladj avena but bilache bucha sar soj i neeticnost hem i aktivno koruptivnost. Po bilache ovela keda ola chivenape ki kupa averencar slichna sar lende hem zoralena ple pozicije, sar so cherena lafi te spoinenpe duj a shaj he trin Romane partije ki jek pobari. Akava ko prvo dikhiba nane loshno cak soj i neminovno hem potrebno, ama ko dujto dikhibe keda kristalizirinenape lengere namere te achon ko mokna pozicije hem te ucharen ple kriminalna aktivnostija bizo te ovelen vizija te shaj te gazinen hem bikinen e Romen bizo nisavo problemi. Primerija isi but, tari najtikni diskriminatorsko forma dji najbari te exludirinen Romen taro opstestvo sar te phene na postoinena, te kratinipe lengoro osnovno pravo sar hem lengoro javno ponizhuvanje. Lengoro efekti dikaja hem trpinaj sakova dive…

So shaj te cherelpe? Sar so kratisajle o nule ki hiperinflacija valjani te kratinenpe lengere ingerencije hem mok koja dobindjela bash amendar ko izborija. Ko sa adala partije isi but shukar manusha, Romnja, Roma, Chaja hem chave kola tane sposobna te len o bukja ko vasta. Sa o Romane partije mora te trpinen konstruktivna promene ako mangena te opstainen ponuduri. Te pokazinipe kontunuirano hrabrost ko drumo akale promenenge hem o naj chorolo naj diskriminirimo Rom te ovel izvor e energijake kolaja so ka cheren buti – Sa o partije postoinena samo odolese, te cheren buti ko interes e zaednicake na ple djepake, akava neko halilole but bange ama lengoro krajo zavisini tumendar…

Hramimo:m-r Agus Demirovski