Anglal 5 dakikija ko 16:00 ari sar tavdela o policijako ari ko Šuto Orizari- Video..

296

Ano panđ dakikija angleder o 16:00 o ari tar Policijaki merka na iklovibe avrijal, e avrune amala tar Roma Press kerge fotija thaj video mesažo sar akajada merka tani sajdimi tar o Roma ani Komuna Šuto Orizari.

Започна Полицискиот час во 16 часот, како мерка на ограничување на движењето на населението.
Ограничувањето важи за територијата на целата држава и тоа до 5 часот следниот ден. Истата ќе се применува и во текот на утрешниот ден, согласно последната одлуката на Владата.

Надворешни соработници на Рома Пресс денес во 15:55, пет минути пред започнување на полицискиот час ни препратија фото како и видео запис како се одвива предлог мерката во Општина Шуто Оризари.
Во пприлог следете видео..