AVAJA – tane mujal i mangin tar nevo kanoni legaliziribaske

267

Avaja јавно се залага за нов закон за легализација на бесправно изградените објекти! Според податоците од социјалното мапирање околу 30% од Ромите сеуште ги немаат легализирано своите живеалишта.
Во новиот предлог закон е предвидено зголемување на цената за легализација на земјиштето за 150%. Ваквиот предлог ќе има исклучиво негативно влијание врз ромската заедница и ќе допринесе проблемот на нелегализирани живеалишта уште повеќе да се продлабочи. Аваја бара законот да биде ставен на ЕНЕР и да се овозможи конструктивна дебата по однос на истиот. Бараме да се планираат олеснети околности за легализација на примателите на гарантирана минимална помош, како и урбанизација на ромските населби за да може процесот на легализација на живеалишта да биде комплетиран. Воедно, очекуваме и ги повикуваме ромските пратеници да се произнесат по однос на овој предлог, да го кажат својот став и да не го гласаат ваквиот предлог закон кој е штетен за ромската заедница.

AVAJA – ano puterdo bičalela mesazo baš o nevo kanoni legalizacijake tar nanijamale kerde objektoja. Sar so vakerna e palune olengere vahtavija aso i Romani kedin upreder 30% nanela lačhardo legalizacina baš pere khera.

Ano nevutno kanoni kamlapes te bajrarelpes o finati tar legalizacija e phuvjake upreser 150%. Tafani te nakla akava kanoni agaar sar so kanlapes te nakhel maj but ka ovel ano bilačipe e Romane kedinake thaj ka kerel problemo baš legaliziribe olengere thanenge.

Avaja rodena tar politikane pretstavnikoja te keren reakcija thaj te diken šukar o kanoni thaj te na den poro hango e asavke kanoneske te nakhel tar Khedipe e R.U.MAkedonijako.

Hazri kerdo: Neđmedin A.Roma Press