Avdive ulavde 50 tabletoja baš o čhavore (sikhle) tar o Tetovo..

125

Asocijacija baš demokratikane buvlaripe e Romengo Sonce tar Tetovo avdive ulavge 50 tabletoja baš i Komuna Tetovo sar ikheripe e čhavorenge save resarena tar socijalno kategorija tar Romane jerije(familie).

Doniribe tano lendo ano pervazija(ramke)tar proekti,,Zorakeripe e lokalnikane kapacitetoja tar lingaripe e Agendako 2030 telal principi ,,Khoni te na ovel ačavutno”.

Асоцијацијата за демократски развој на Ромите Сонце од Тетово денес додели 50 таблети на Општина Тетово за поддршка на деца кои доаѓаат од ранливи категории на семејства!

Донацијата е обезбедена во рамки на проектот „Зајакнување на локалните капацитети за спроведување на Агенда 2030 и принципот „Никој да не биде изоставен“ во партнерство со Здружение на општини Заедница на единиците на локалната самоуправа на Република Северна Македонија – ЗЕЛС.
Проектот е имплементиран од НАЛАС – Мрежа на асоцијации на локални власти од ЈИЕ и ЗЕЛС, во соработка со GIZ, а во име на Германското Федерално Министерство за економска соработка и развој (BMZ).

Roma Press-B.O-Sonce