Barvali muzikani programa ,,Roma truba fest 2019-Kumanovo”

472

Pal tradicionalno sako berš ano sakone dizutneske ani Utarali Makedonija  ikherela ani piri sama đjakeriba tar akaja čipota savi ani Makedonija anavkerelapes  sar maj bari muzikani či  resarin savi resarela ani diz Kumanovo, aso odova kerlapes telal organizacija ,, Rušit Šakir tar Kumanovo”.

Sar sakova berš vi akava berš e dizutnen ka ovelen šajipa ano duj dive 05 thaj 06 Septemvri  te oven hošime bare muzikane anavensar, penđarde timija tar trubačije, specijalna misafirija tane Ljubojna vi o Đambo Agušev.

E kedimale dizutnen ka ovelen šajipa te penđargoven e virtuozeja savo akava berš ikherga o jekto than ani Srbija sar maj šukar bašalutn ani truba ,,Guca” -Siniša Stankovič.

Bari muzikani programa savi ovela tumen šajipa te oven olatar kotor  sakova berš, aso sa odova nakhela prekal o vas thaj dumo tar  organizacija ,, Rušit Šakir ” – presidenti Samet Salievki.

Hazri kerga: Neđmedin A.-Roma Press