Menhedz Sahaba – Kheribe suneti bi lovengoro dikhen Video..

653

Avdive o timi tar Roma Press sijam sine misafirija ano dive savo sas akhardo anglal jek kurko tar ikheribe humanitarnikano aktiviteti ani komuna Šuto Orizari. Jek kupa tar Islamsko pakavutne save kamena te keren jek šukar dello anglo o Allah avdive organizirime tar pobuter 60 čhavore terminensar valani te hulen andre thaj te oven suneti bi lovengoro. O Suneti e Muslimanija kherena ole tar o vakeripe thaj preperolpe e Pejkamberesko Muhamed a.s.

E muslimanija valanutne pumare čhaven te keren olen suneti.

Akava humano aktiviteti nane agorkerdo odoleja so e počhorole familie save nane olen love akava suneti te anen ole ko than isi tumen panda hari vakti te keren kontakto ano telune numerija.

Numrija:
0038975750010 Kariman hem
0038976600511 Ebu Lukman.

Dikhen video..

Hazri kerga: Nedzmedin A.-Roma Press.