Bugarija pere Vetoja kerla buti mujal (protiv) peseske..

293

Bugarija tani ko drumo te kherel strategikani greška pal piri avruni politika. Blokiribnaja o lavkeripe e Utarale Makedonijake kuvibaske sar đjeni ano EU, Bugarija odoleja vakersla so kerla buti mujal (protiv peseske): ćhinavinkerela o integracie thaj o phandipe e regionesko  but valanutno baš hem korkoro piro prosperiteti, ikherela o antibugarijako saikheripe tar pašutni phuv thaj perela ani korkkro piri maškarđianeskkri izolacija baś korkoro lakiri nahalovibnaski pozicija.

Бугарија е на пат да направи стратешка грешка во својата надворешна политика. Со блокирање на преговорите на Северна Македонија за членство во ЕУ, Бугарија всушност работи против самата себе: ги забавува интеграцијата и поврзувањето на регионот неопходни за сопствениот просперитет, го поддржува антибугарското расположение во соседната земја и паѓа во меѓународна изолација поради нејзината неразбирлива позиција. Дополнително, наместо принципиелна надворешна политика, Бугарија ги претвора своите романтични толкувања на сопствената историја во мерило на нејзините односи со остатокот од светот.

Roma Press- lendo tar https://www.facebook.com/245974238781165/posts/3708964229148798/