RRC thaj o SUGS ,,Šaip Jusuf” khedena e dokumentoja baš 150 stipendie Romane sikhlenge..

391

Pal o havlaribe tar o mukhlo konkursi tar i rig e Ministeriumestar baš edukacija thaj nauka Romano Resurnikano Centari ko buthi kheripe e Maškarutne sikhlovnaja SUGS,,Šaip Jisuf” tar i Komuna Šuto Orizari denge dumo ko khedipe o valanutne dokumentoja baš ulavibe stipendije 150 Romane sikhlovutnenge.

По повод објавениот конкурс од страна на Министерството за образование и наука, Ромскиот Ресурсен Центар во соработка со СУГС ,,Шаип Јусуф” од општина Шуто Оризари помогнаа во процесот на собирање и комплетирање на потребните документи за доделување на стипендии на околу 150 ученици Роми запишани во прва, втора, трета и четврта година од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година.

Roma Press-RRC