Dezinfekcija ano sa e tikore thaj pobare objektoja ano Šuto Orizari

166

Од вчера по спроведената набавка на потребниот дезинфекционен материјал,започна со реализација акциониот план за дезинфекција на затворени и јавни површини на територија на општина Шуто Оризари.

Направена е дезинфекција на 25 објекти од кои: – 7 мали објекти – 18 големи објекти (вклучувајќи ја поликлиника Шуто Оризари и една приватна здравствена установа).
Акцијата продолжува во текот на овој месец континуирано.

Tar erati pali lendo kinimalo dezinfekciono materijali, tavdinga realizacijaja poro akciono plani baš dezinfekcija tar phanle thaj puterde thana ani Komuna Šuto Orizari.

Kerdi dezinfekcija ano 25 objektoja savendar nakavde thane:7-tikore objektoja thaj 18 bare objektoja, lejbaja than thaj i dezinfekcija savi kerdili ani poliklinika e Komunaki Šuto Orizari thaj jekh privatno ambolanta.

Sar so informirinena baš o Roma Press, akcija tavdela thaj ano avutno čhon, thaj o timi ka resarel đi sa o thana te kherelpes dezinfekcija, sa mangipnaja te araka o sastipe e dizutnengoro tar Šuto Orizari.

Здравјето пред се! O Sastipe anglal sa!

Roma Press