E Busija save rotirinena ano Šuto Orizari e dizutne darana te dromarinen olensar..dikhen fotija

156

Е Busija save rotirinena tar Centar e Skopjeske đi ano Šuto Orizari e dizutne tar Komuna Šuto Orizari rodena maj sig te vazdelpes čhingar đji e vastalune tar Ataresko soobrakaj thaj te dikelpes si li čačipe ano odova e busija tane dezinfekcirime ja palem na,Sostar tar odova so dikelapes kobor ikherelaes i higiena ano lende si baro lađjavipe thaj dar tar astaribe o Covid 19.

Секој автобус по завршување на смената и утврдената рута, ќе биде дезинфициран со соодветно средство на база на алкохол и Дезинтал 10 отсто, односно со распрскување ќе се третира внатрешноста на автобусот, а рачно ќе се дезинфицираат и одделни делови од возилото како ракодржачи и слично, укажувале од Градски превоз. Дали ова важи и за автобуските линии кои ротираат во Шуто Оризари.

Денес по укажувањето на граѓани од Општина Шуто Оризари упатувајки до нашата редакција слики од од внатрешноста на автобус со бр.20 кој ротира СКопје-Центар – Шуто Оризари тие денес беа запрепастени од хиѓиената на самите автобуси како и голем сомнеж дека истите се дезинфекцирани.

Нај итно да се проверат автобусите кои ротираат до Шуто Оризари со бр.19 и 20, дали е вистина дека на секоја завршена смена автобусите се дезинфицираат и истите соодветно се чистат. Во спротивно Граѓаните укажуваат дека тие што го користат автобускиот превоз ке бидат првите кои би го здобиле актуелниот Ковид 19.
Итна проверка..

Рома Пресс