Sar i Komuna Šuto Orizari arakhelapes e Kovideja 19..Dikhen Video

730

Општина Шуто Оризари со кризниот штаб и четири мобилни тимови успешно се справува со сите предизвици од Ковид 19. Во прилог следете видео..

Ano avutno video daja tumen šajipe te diken sar
i Komuna Šuto Orizari arakhelapes e viruseja Kovid 19.
Dikhen o Video..