E Roma ani Crna Gora rodena te ovelen than ano Parlamenti –Rom bičhaldo

215

Комитетите во Црна Гора не се сеќаваат на пратеникот Ром. Ова го потврди еден од пратениците со најдолг стаж, Миодраг Вуковиќ. „Се сеќавам, никогаш немаше членови на ромското население во Собранието“, вели Вуковиќ, заменик на владејачката Демократска партија на социјалистите (ДПС) во повеќе конгреси на црногорското собрание. „Многу е важно Црна Гора да ја почитува уставната определба дека станува збор за граѓанска држава. Мора да бидеме свесни дека во светот нема партии со национален карактер и практиката на организирање во ваков вид политички субјекти е одамна напуштена. Сите национални и етнички заедници треба да се вклучат во работата на граѓанските партии со кои ке споделуваат програмски политики “, вели Вуковиќ. Бидејќи организацијата што ја претставувам ги зближува младите интелектуалци од ромската заедница, забележувам дека ставот на образованите Роми е да бараат да се едуцираат Ромите за политичко учество и да се оспособат да бидат политички активни, а не да им се даде можност да имаат еден пратеник кој повторно, тие нема да бидат избрани од ромската заедница, туку ќе бидат назначени да ги претставуваат политичките интереси на другите партии на власт. Ако имаме овластено Роми кои се подготвени да бидат политички активни и да дејствуваат преку политичка партија, тогаш можеме да се надеваме дека ромската заедница ќе има вистински претставник кој не е подложен на манипулации и кој ќе ги застапува интересите на заедницата “, рече Бериша.

Komiteto tar  Crna Gora  vakerena na ikherena a ni piri godi kana olen sine olen prateniko Rom savo ka ikherel  I politika thaj aktiviymo e Romengo ani akaja raštra, vakerela jek tar bičalde savo isi ole maj baro vakti nakhlo ano Parlamento,  Miodrag Vukovik.

Me na ikherava ani miri godi kana e Romen sine olen deputati ano Khedipe,  but si importatno  i Crna Gora te sajdinel  e ustavesko vakeripe  kana kerlapes lafi te ovel dizutnengi Raštra.  Tadani valani te ačova ano amaro gogaveripe thaj te dika  ano sumnal so nane partie tar nacionalnikane karakteroja thaj praktike odolestar so valani sa e etnikane kedina  te oven olen than ano  pere đihanenge partie  savensar ka ulaven  pere programska politike vakerla, Vukovik.

Aso o Beriša vakerla, Organizacija savi me pretstavinava ola  kerela buti ano pašipe e terne intelektualconge tar Romani jekin, thaj o šarto tano savorengoro e terne educirime kadroja  rodena te kuven telal educiribe ano lejbe than politikani umal baš e Roma, thaj na te ovel o šajipe te den olen jek bičhaldo aso vov te na ovel ikherdo taj birimo tar Romani jekin, numa  vov te ovel đjeno tar disavi bari politikani partija kasa ulavela  i rađja, ano akava čhane  e Roma na mangena asavko bičhaldo.  E roma ačovena ano poro gndimos te delpes šajipa Romane bičhaldeske thaj vov te ovel avazimo   (glasimo ) korkoro tar i Romani jekin tar i Crna Gora, vakerla o beriša.

Pobuter drabaren ano Portal Udar.net

Hazri kerga-Roma Press