E Roma ani Srbija vazdena pumaro hango telal o vas tar – UPRE ROMA

214

Političarija isilen interes salde ano dive kana aven e Alosaribe(izborija), aso pal odova kerena ignoriripe amare divesesko realiteto ano sa e 1459 divesa tar nakhibe olengo mandati.
Ano Zaječar isi but šukar manusa thaj agorkerdo uče edukacijake profiloja aso nane olen buti.But olendar berša thaj berša đjakerena te kuven ano bukarne thana. Aso šarti so na kuvena ano bukarne thana sebepi so isi olen sistemikano čhinavipe.
E roma agaar gndinena ano khedimale tribine save kernapes ani Srbija telal o vas anavkerdo tar i kupa UPRE ROMA.

Политичарите се заинтересирани за нашето гласање само за еден ден за време на изборите, а потоа ја игнорираат нашата дневна реалност за 1459 дена за време на нивниот мандат!
Во Зајечар има многу работни и образовани луѓе кои немаат работа. Повеќето од нас чекаат со години за можност за работа. Главната причина за тоа е секојдневното системско исклучување при вработувањето.
 
Политиките, програмите и приоритетите на државата ги фаворизираат богатите, па богатите имаат повеќе, а оние што се социјално исклучени и маргинализирани немаат ништо. Условите и можностите што ни остануваат се дека нашите приходи зависат од најмалку платените, физички најтешки и најмалку безбедни работни места.

 
Велат дека има проблем со вработување за сите. Не е точно дека нема еднаква работа за секого. Непропорционално сме исклучени од јавниот и приватниот сектор. Другите не се исклучени колку што сме и имаат поголеми можности за вработување. Во исто време, не сите граѓани се подеднакво сиромашни, ние сме далеку најсиромашни, како резултат на децении исклучување.
Србија треба да го искористи фактот дека Ромите се најмладата и најбрзорастечката популација во Србија и во Европа. Со зголемената побарувачка за работни места на пазарот, учеството на Ромите на пазарот ќе го промени не само нашиот статус, туку и целокупниот економски раст во Србија.
Сакаме да работиме и да дадеме придонес во економскиот развој на Србија!

Упре Рома!

Roma Press -lendo:https://www.facebook.com/111427980362336/posts/138907910947676/