Dokumentarno filmi kerdo kotar o Roma Press -Premierno bašh 8 -to April dikhen-Video

3362

O Timi kotar o jekutno vebtv portali e Romengoro ki sasti lumja savo aktivno kherela buti jek berš ko buvlaripe sa e infoa save resarena panle e Romane đjivdipnaja.

Akale beršeske amari buti thaj Bahtarin prekal tumende manglem te bičhalal prekal akava mesažo savo sine kerdo tikoro filmi anavkerdo bašj ,,Soživot-8 to April,, saveja manglem te vakera tumenge so si importatno o barabutno đjivdipe sa e etnikane kedinensar, thaj sikavkeripe o uspešno bisnis legardo taro amaro penđardo Biznismeni Idaver Amza-Ido.

dikhen o Video teleder..

 

Hazri kerga: Kam. 1 Safet R.Kam.2 Khamsijan A. Montaža Neđmedin A. -Roma Press