E Romen nane olen love te pukinen Avukatija- VAkerla o Ašmet Elezovski-NRC

245

Ромите во најголем број случаи немааат пари за адвокати или друга професионална правна помош. Поради ова, тие не можат да спроведат ниту некои елементарни правни процедури.

„Тоа е добро бидејќи ние како роми немаме можност за да имаме адвокати еве јас конктерно имам проблем со легализација“

Од овие причини денес во Штип претстојуваше т.н Карван за бесплатна правна помош.

„Со министерството за правда ќе можеме во секое време да побараат бесплатен правен совет или да добијат правно застапување за одредени проблеми па дури и за судски процеси“ изјави Ашмет Елезовски директор на НЦР-Куманово

Мегу најчестите  случаи во кои Ромите имаат потреба од правна помош се издвојуваат.

Има секаков вид како на пример тортура во семјество, насилство врз жени и деца, нетолеранција изјави Ашмет Елезовски директор на НЦР-Куманово

Hazri kerga: Roma Pree – Vahtavi lendo tar tv.Star