E Romenge ani Španija delapes pal 15.000 evroja te muken poro than đjivdipnasko..

198

Советот на градот Палма вети 15.000 евра на секое семејство на жители кои доброволно ке напуштаат проблематичната област на Синот Бања. Ова е наменето да му служи на планот за израмнување на градот касарна до крајот на 2021 година.

Како што изјави Антони Ногуера, градски советник за култура и социјала, за шпанскиот весник „ММ“, Ултима Хора, финансискиот поттик може да достигне и до 20.000 евра. Погодените можат да изберат дали сакаат да ги добијат парите од некој вид субвенција или да ја искористат социјалната кирија што градскиот совет првично ја нуди за куќи во Палма.

Konsilo e dizjako Palma denga lafi baš dejbe dumo pal 15.000 evroja baš sakova jeri savo ka mukhel akava than đjivdipnasko anavkerdo Sinot Banja.sostar akale taneske kamoales te kerelpes nevipena baš panle e askerengere kasarnenge savo valani te ovel agorkerdo đji o 2021 berš.

Roma Press lendo https://www.mallorcamagazin.com/nachrichten/gesellschaft/2020/02/17/77569/stadt-palma-bietet-familien-geld-fur-umsiedlung-aus-son-banya.html?fbclid=IwAR2hB1Iq1RDVZSnvExourotGeJrPdgzPxeeGd-z66mKex7zyb-Okq8Dvr-Y