Fundavni Sikhlana,,Phrajla Ramiz thaj Hamid“ –hramonela čhavoren baš jekto berš sikhlovibe..

131

Komunaki Fundavni sikhlovni ,,BRH“- Šuto Orizari, Skopje tavdinga e akharibnaja baš  lejbe than ano sikhlovni e čhavore jekto beršeskere sikhlovibnaske te hraminenpes (upisi,pišinipe) ano beršesko 2020/2021.

Havlaraja tumenge o hramibe e beršeske 2020/2021 berš ka lingarelpes ikherde e nevutne resaribnaja, tar sumnaleski pandemija e viruseja Covid 19. E Čhavore ka hraminenpes adala ano agor e beršeske save agorkerena o 6-to berš.

Numa šhaj hem e jekto beršeske sikhlovibnaske te oven hramime vi e čhave save perena 6 berš  đji 31 januari avutno berš, pal rodipe e jerijesko thaj ka dikelpes vi o gndipe tar  psihologo e sikhlovnakoro. Hramobe (upisi) tavdela tar 01.06 2020 berš.

Teleder hramome tumenge s sa trubul tumenge dokumenbtoja pheribnaske aplikacija tar hramibe tumare čhavoren ano jek berš sikhlovbe.

Општинско Основно Училиште „Браќа Рамиз – Хамид“ – Шуто Оризари, Скопје запишува ученици во прво одделение во учебната 2020/2021 година.

Ве известуваме дека оваа година уписот на првачињата за учебната 2020/2021 година ќе се реализира во согласност со новонастанатата состојба, поради светската пандемија од вирусот COVID-19.

Во прво одделение се запишуваат ученици кои на крајот на клендарската 2020 ќе наполнат 6 години.

По исклучок, во прво одделение може да се запишат деца кои до 31 Јануари наредната година ќе наполнат 6 години, по барање на родителот и добиено мислење од педагогот и психологот во училиштето. Уписот започнува на 01.06.2020 година.

Прво, потребно е да ја пополните следнава пријава ПРИЈАВА (КЛИКНИ ОВДЕ)

Откога ќе ја пополните потребно е да ја пратите на следниов мејл: [email protected]

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ОТКОГА ЌЕ СЕ СОЗДАДАТ УСЛОВИ

(Сите документи  ќе можете да ги доставите во педагошко-психолошката служба, откако ќе се создадат услови за тоа, за што ќе бидете благовремено известени. Треба да бидеме силни и самодисциплинирани, да правиме социјална дистанца, се со цел да го заштитиме сопственото, но и здравјето на другите луѓе).

Лична карта на родител (фотокопија);

Извод од матична книга на родените на ученикот (фотокопија);

Потврда за примени задолжителни вакцини за детето издадена од надлежни здравствени институции (останува во училиште); Потврда од стоматолошки преглед издаден од здравствена установа (останува во училиште).

http://brakjaramizhamid.edu.mk/proekti.html

Roma Press-vebsajti komunako..