Havlaribe tar Romani Partija-Srgan Šain..

229

РП бара од политичарите да создадат политички простор за младите и да ги заштитат.
Коментирајќи ја студентската изјава од Срѓан Шајн, претседател на партијата Рома, изјави:

„Ромската партија ги повикува сите политички партии, без разлика дали припаѓаат на позицијата или опозицијата, да ги земат младите во Република Србија најсериозно, затоа што сите ние велиме дека иднината им припаѓа. Ги повикуваме и сите медиуми да го промовираат учеството на младите во политичкиот живот

Ги покануваме младинските организации во опозициските организации и партиите кои се на власт да отворат дијалог меѓу себе, вклучително и претставници на сите студентски организации, вклучително и оние кои припаѓаат на групата 1 од 5 милиони, затоа што на секоја иницијатива за млади во Србија треба да му се даде соодветен простор на масата на демократска разноликост. На младите треба да им се даде можност да ги изнесат сите свои аргументи за и против некои политики, никој нема право да ги задуши.

I Romani Partija rodela tar Srgan Šain akharela sa e politikane lideren bi disavo gndipe tar odova preperena tari jek rig jali aver rig tar disavi politikani ideologija opozicija jali pozicija, maj sigo te kera buti savore šarti baš terni geracija thaj te mukhen olenge than ano prezentiripe o politikano đjivdipe.

Akharaja e politikane pozicija thaj aktuelno partijake rađe te putren dialog thaj lavkeribe e ternensar thaj odova e studentenge organizacinensar thaj sa adala terne save preperna tar jekh đi panđ milionija, odoleja so i incijativa tar ternengiri ani Srbija trubul te delpes jekajekipe tar demokratikano hemimekolorija.

Hazri kerga: Roma Press lendo tar https://romanolil.net/2019/11/24/rp-zahteva-od-politicara-da-stvore-politicki-prostor-za-mlade-i-zastite-ih/?fbclid=IwAR0JZiOis1XzMRDrAcXu5tFJZI7e3W8E-8cJU2OWFCXf90GNwULtiHD0GEI