Humanitarno aktiviteti baś o niśankeripe 3- berś Roma Press.. dikhen Video

566

O dive tar 3- berś buthi kheripe o Timi Roma Press nakhaga ole e maj socijalno zagrozime Romane familije tar dis Skopje. Humanitarno aktiviteti nakhle ano Momin Potok, mahala, Śuto Orizari thaj Vizbegovo.

Причината за што постоиме како тим Рома Пресс од тоа што ја имаме вашата несебична поддршка како ваш партнер во секојдневието во лошо и во добро секогаш со вас и до вас.

3- ри години од нашето постоење во секоја можност бевме и остануваме од страната на обесправените, социјално загрозените и нај марѓилизираните семества. Денес го одбележуваме денот на Рома Пресс со сите вас со скромна хуманитарна активност реализирана во Општината Шуто Оризари, Момин Поток, Топаана и Визбегово.

Hazri kerga: Erđan M.Neđmedin A.- Roma Press