Jek dive Pal bari bibah ani Komuna Š.O. – Vizita kerdi pašaldan te dikhelpes kobor tani bari šteta e kherengi..

322

Денес е претажен ден, претажни слики не дочека на ул. Брсјачка буна во Шуто Оризари.
Изгорени пет куќи, изгубен живот на едно бебе на една и пол година и едно тригодишно детенце.
Денес Градоначалникот на Општина Шуто Оризари Курто Дудуш беа на лице место да ја увидат и проценат штетата на изгорените и загубени домови.

На вчерашната вонредна седница на совет се донесоа одлуки за итна еднократна помош на сите семејства со намена за реновирање на домовите. Веќе од понеделник ќе се одржи друга седница каде со ребаланс на буџетот сретства од ставките култура и спорт исто така ќе се пренаменат за помош на семејствата.

Avdive jekh dive pal bibah e tharde kherenge ani Komuna Šuto Orizari ko aver fori sabalesko, kotor tar bukarne e komunatar thaj o Šerutno Kurto Duduš sas ki vizita pašaldan te dikhelpes kobor tani bari i bibah thaj so ačhilo tar tharde khera.
I Komuna erati sigarutne ikerge bešin tar konsili e komunako thaj ange paluno lafi dejbe sigo dumo i jekutni arka sa mangipnaja te shaj te ikloven ko anglalipe akale dizutnenge thaj jerijenge.

Hazri kerga: Neđmedin A.- Roma Press