Ka kuvelli ano tavdipe tar lavkeribe đjenipaske ano EU i Makedonija thaj Albanija

232

Prezentirinaja tumenge  o barabutno lil maškar e Prezidentija Tusk, Sasoli, Junker thaj o nevutno presidenti  Fonder Lejen  baš putribe o lav keribe e Raštrensar Utarali Makedonija thaj Albanija, drabaren o sasto lil ani Makedonikani čhib.

Заедничко писмо на претседателите Туск, Сасоли, Јункер и новоизбраниот претседател Фон дер Лејен за отворање пристапни разговори со Северна Македонија и Албанија.

Минатиот јуни се согласивме да донесеме јасна и суштинска одлука за започнување на пристапните преговори со Северна Македонија и Албанија најдоцна до октомври 2019 година. Европската унија е пред стратешки избор.  Дали ЕУ ќе одлучи сега да ги започне разговорите за пристапување со Северна Македонија и Албанија е тест за можноста на Унијата да ги исполни своите ветувања и да гледа кон иднината.

Нашиот свет претрпува брзи промени.  Ако ЕУ сака да ја зачува својата меѓународна улога и да ги заштити своите интереси, преземањето чекор кон интегрирање на оние европски земји кои изразија интерес и ги исполниле барањата за започнување на пристапниот процес ќе помогне да се постигне тоа.

Северна Македонија и Албанија го направија она што од нив побаравме да го направат.  За постигнување на тоа се потребни значителни напори од нивните граѓани, за кои европската перспектива е голем извор на мотивација и решеност.

Нема гаранција за успех.  има многу напорна работа на реформите на патот.  Членството нема да се случи преку ноќ.  И двете земји се свесни за тоа.  Паралелно, соработката со ЕУ ќе треба да се продлабочи за да се оди заедно со проширувањето, во взаемен интерес на граѓаните на европските и кандидатките.

Веруваме дека сега е време да се отворат разговори за пристап со двете земји.

Hazri kerga: Roma Press-lendo lil tar o havlaribe  Evropake Konsilesko