Komuna Šuto Orizari lela than ano eratutno khedipe ani Stopanska Komora..

415

Erati ano thana tar i Stopanska Komora ani Makedonija ikergapes i dešovtoto bešin tar Konsili baš buvlaripe e Skopjesko plansko regiono.

I sasti beśin ikergapes panle e diveseskere bukarne ničeja, maskar akala beśinate lela than thaj o Šerutno e Komunako Šuto Orizari Kurto Duduš.

Вчера во просториите на Стопанска Комора на Македонија, се одржа XVIII (осумнаесеттата) Седница на Советот за развој на Скопски плански регион.
Седницата се одвивше согласно точките од дневниот ред.
Покрај градоначалниците од Скопскиот регион и нивни преставници, на XVIII (осумнаесеттата) Седница на Советот за развој на Скопски плански регион присуствуваше и Претседатолот на Стопанска Комора на Македонија, г-дин Бранко Азески кој даде кусо излагање за поврзаноста на бизнис заедницата и општините во целост.

Исто така беше направена презентација за проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“ на Министерството за локална самоуправа и Швајцарската агенција за развој и соработка од страна на преставници од Швајцарската агенција за развој и соработка. Не беше изоставена ниту информацијата за новиот четврти повик за Прекугранична соработка – Република Северна Македонија и Република Косово од преставник на ЗТС антена- канцеларија, Куманово.

Roma Press- lendo fb profil.