Koordinativnikano khedipe tar DSR..

388

Демократските сили на Ромите во недела на 24.07.2022 г. во 11 часот во хотел Континентал во Скопје, ќе одржи редовен координативен состанок со претседателите на 43 –те ограноци и централната партиска структура. На состанокот ќе се дискутира за актуелната политичка состојба во државата и координирање на понатамошните партиски активности. На овој состанок ќе присуствува и претседателот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицковски. Пред состанокот ќе се одржи прес конференција на претседателот на ДСР д-р Шабан Салиу и Претседателот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицковски .

E Romengere demokratikane takatija purano kurko ko 24.07.2022 ko 11 ari ko hoteli Kontinental ko Skopje, ka ikjerel ničalo koordinativnikano khedipe e prezidentencar taro 43 ogranokija thaj i centralnikani partijakiri struktura. Ko khedipe ka diskutirinel pe baši aktuelnikano hali ki phuv thaj koordiniribe bašo avutne partijakere aktivitetija. Ko Khedipe ka lel than thaj o prezidenti ko VMRO DPMNE Hristijan Mickovski. Anglal o khedipe ka ikerel pe pres konferencija kote so ka len than o prezidenti taro DSR d-r Šaban Saliu thaj o prezidenti taro VMRO DPMNE Hristijan Mickovski.