MVR-Vahtavi bašh i čipota ano Gorče Petrov

366

На 27.07.2019 год. Од полициската станица Ѓорче Петров во 17:30 часот е испратено комбе да интервенира на Исламски сунет во населбата Даме Груев во Скопје бидејќи читањето на светиот Куран било пријавено како нарушување на редот и мирот, се укажува на фб статус на жител од Горче Петров А.Д.

Истата информација беше проследена до редакцијата на Рома Пресс за проследување на истата како еден од влијателните Ромски веб медиуми.По укажаната информација до нашата редакција, тимот на Рома Пресс го исконтактираа порт паролот на МВР.

Во прилог проследена е повратна унформација поврзано со овој настан од порт парол на МВР Тони А, кој за истата укажува:

На 27.07 добиена е пријава од граѓанин дека се слуша многу гласна музика и полициските службеници постапиле по пријавата, како што се постапува по секоја пријава на граѓанин. Разговарано е со сопственикот Р.М. и тој веднаш ја сопрел, без никакви проблеми. Лицето е предупредено.

Pal reakcija tar dizutno taro Gorce Petrov Aguš D. Bašh anglal duje divengiri reakcija thar policijake bukarne tar Gorce P. Ano fb vazdingapes pobari tema baš lavkeribe aso akaja čipota. Kerlapes lafi aso Islamsko suneti savo kergapes ano Gorče Petrov thaj reagiringe dizutne dji policijaki trafika bašh šunibe islamsko drabaribe ano pobaro hango, pal idova gele e policijake bukarne đji ano kher e manušeske kerge reakcija te čhinavelpes hari o hango te šaj te na kerelpes problem bašh okola dizutne save bešena ano olengoro pašipe, informirinela bašh o Roma Press o port paroli thar MVR Toni A. isasti čipota agorkergapes salde anglal vakeribnaja thaj biproblemesko.

Hazri kerga:Neđmedin A-Roma Press