O REF ulavga panda 15 -tabletija e romane čhavorenge tar o Berovo..

110

Direktori tar Romano edukacijako fondi rajo Ređep Ali Čupi, Šerutno tar Komuna Berovo rajo-Zvonko Pekevski, thaj vastalune tar Birađaki organizacija Sonce tar – Tetovo sar legarutne e proekteske  thaj o RRC  avdive ulavge 15 tabletija barabar 10 gb internet sa sebepeja te śhaj lokharelapes e romane ćhavorenge o online edukacijako sikhlovipe ano Berovo.

Директорот на Ромскиот образовен фонд – Г-дин Реџеп Али Чупи, Градоначалникот на општина Берово Г-дин Звонко Пекевски, претставници на невладината организација Сонце – Тетово како носител на проектот и партнерската организација за општина Берово „Ромски Ресурсен Центар“ денес доделија 15 таблети со 10 ГБ интернет за поддршка на децата Роми кои учат во основното училиште Дедо Иљо Малешевски, кои во текот на пандемијата поради КОВИД 19 не беа во можност да следат онлине настава.
Акцијата е дел од проектот „Подобрување на средината за учење на учениците во основното образование” (код на проектот MAC 132) кој финансиски е поддржан преку ургетниот фонд на Ромскиот Образовен Фонд. Истио проект ќе овозможи на најзагрозените 222 деца Роми вклучени во основно образование да се стекнат со паметни уреди и 10 ГБ интернет за следење на настава од далечина. Децата се идентификувани од страна на парнерските организации во соработка со основните училишта во следните општини: Куманово, Кичево, Кочани, Виница, Битола, Прилеп, Штип и Делчево.

Roma Press- Neđmedin A.