Palpale pherde pajnencar Romenge khera khoni na dikhela olen..

167

Jeri Demirovik thaj panda avera Romane familie ačhile bi kherengo tar e bare pajneski bi bah savo kherga olenge but baro bilačipe te ačhob bi sadkoro so sine olen ano than Portat Komuna Lebane.

Sar so vakerela o jeri Demirovik e pajnesko hidrofor lelja olendar sa ko našalipe tar bare pajna save sine avime ano olengerere khera, tar Komunake vastalune vakerna o jekto di ale dikhle savo si o matetijalnikano bilačipe e kherengo thaj pal odova đi akana khoni na avela te pučel olen sar ačovela lengo đjivdipe.

Ola rodinge thaj dumo ano Birađake organizacie ,,Pokrerni zivot”, savo sine olenge dendo lafi ka kinelpes olenge hidrofor numa nane atar haberi vakerindor  baš o Leskovac śhaj, numa baś o Lebane našti ja palem nane, vakerla o jeri Demirovik.

Семејството Демировиќ во Пертат со две мали деца немало вода од 11 јануари годинава бидејќи бранот од поплави го уништи нивниот хидрофор исто така и нивните куки во која беа со залихи брашно и целата зимовина, а огревното дрво беше одземено од поројот и беше расфрлано преку полето, пишува JuGmedia.

Првиот човек на куќата, Милош Дејан Демировиќ, вели дека по два дена, комисијата за попис на штетата излегла од локалната самоуправа на Лебана и дека оттогаш никој не се појавил.

Слично настрадаа во поплавите и соседите на Демировиќ, кои имаат уште поголема штета бидејќи нивните куќи беа целосно поплавени. Никој не им помогнал “, тврди Демировиќ.

Во меѓувреме, овој млад човек се обрати до Здружението „Покрерни живот“ од Лесковац, чии претставници ветија дека ќе купат и ќе му дадат хидрофор. „Лесковац може, Лебане не може или нема“, коментира тој.

Roma Press- lendo tar https://rominfomedia.rs/?p=19563