PPK – Čivge piri vashramin(potpis) baš olengoro than saveste ka ovel olengo bešipe

402

Oficijalno o PPK čivga piri vas hramin baš olengo nevo sedište ano Šuto Orizari, prekal saveste sikavge poro baro hem ovem saste đji ki Komuna Šuto Orozari thaj nadež. Harne vakteske havlarge so ka thavdel te hramonen e neve junioren ano akava sporti.

Официјално ППК (пингпонгарско здружение)Шуто Оризари го доби своето седиште. Благодарност до Општината Шуто Оризари и здружението Надеж. Во претстојниот период ќе следуваат нови уписи за Јуниори.

Претставниците од ППК-Шуто Оризари укажуваат дека многу им е мило  што ете се врака тој „Ромски спортски дух“, во Шуто Оризари кој што ни недостигаше изминатите години. Тимот на ППК постојано инсистираат  на подготвките за желба за големи успеси.

Roma Press-