Protesto ano 4- to Dekemvri

235

Додека премиерот Андреј Пленковиќ и неговите министри често се фалеа со добри јавни финансии во последните неколку недели, една од најранливите групи во општеството повторно беше заобиколена при изготвувањето на државниот буџет за следната година. Овие се родители на старатели, т.е. оние кои се грижат за деца кои, заради здравствените проблеми, се целосно зависни од друго лице за да ги задоволи основните животни потреби. Иако во последните месеци тие активно ја истакнуваа тежината на нивната состојба, овој пат нема да најдат дополнителни средства во државниот буџет. Ова стана јасно по минатонеделното отфрлање на амандманот за буџетот, изнесен од пратениците Сњежана Саболек и Дамјан Вучелиќ, кој повика на зголемување на 70 милиони хранења за родители на старатели. Амандманот беше во согласност со претходното барање да се зголемат таксите за родители на старателите од сегашните 2500 на минимум 4000 HRK. Како резултат, Здружението Сенки, кое ги здружува овие родители, најави нов протест што ќе се одржи на 4 декември. Висината на надоместокот е поттик за објавување нови активности, но далеку од тоа да биде единствениот проблем што ги мачи овие луѓе. Но, да започнеме во низа.

Đi kaj premieri Andrej Plenkovik thaj oleskere ministrija sakana vakerna baš šukar lingardi finansijaki politika, numa akava kurko aktuelizirinelapes odoleja so e neve beršeskoro buđeti ano aver fori rotirinela e maj čorolen thaj na čivge khanči tar olengere rodipna upral berśeskero nevo buđeti.
E načhale manuša tane jerije, čhave manušenge save tane valanutne jek jekeske te keren hizmeti thaj olenge valani doperdo finansijako dumo, thaj olengoro rodlaripe sas akala čhona aktivno dikhle sostar ola tar pere sastipnaskere problemoja na resarena ano normalnimano đjivdipe, aso o naklo kurko olengoro amandmani sas čhudimalo tar bičaldengoro buđeti te dočhicenpes vi ola ano nevo nakavdo buđeti e themakoro.
Baš sa akava havlarena ano 4-to dive tar čhon Dekemvro organizirinenape ano protesti.

Hazri kerga: Roma Pres lendo linko- Phraliphen https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2451190931814398&id=1849702855296545