Romane jerijenge tar Belevil dengapes lovengi otšteta..

178

Romenge save sas zorjaja ikavde thaj paldime tar pere khera ano atari ko Belevil Belgrad, aso palo odova sas ćivde ano mukhlo magacini ko Niš, dengapes olenge lovengo obeštetibe tar 2.600 evroja kamatake vakeribnaja, havlarela avdive Evropako centrumi e Romengo ERCC.

На двајцата Роми кои биле присилно протерани од своите домови во населбата Белевил во Белград, а потоа сместени во напуштен магацин во Ниш, им била одредена отштета во висина од 2.600 евра со камата, објави денеска Европскиот центар за права на Ромите (ЕРЦЦ). ) кои ги застапуваа во петгодишен процес.

Според изјавата, „и покрај досудените отштети, судот ги отфрли обвиненијата на ЕЦРЦ дека присилното иселување во Србија непропорционално влијае на Ромите и затоа тие претставуваат индиректна дискриминација“.

„Адвокатот на ЕРЦЦ, кој работеше на случајот на Андреа Колак, рече дека иако доделената отштета може делумно да ја надомести повредата на правата што ги претрпеле обвинителите, домашните судови продолжуваат да го игнорираат поширокиот контекст и погубните околности во кои денес живеат многу Роми во Србија“.

Roma Press lendo tar https://rominfomedia.rs/?p=18103