Tajsa (sreda) putrenapes e duj airportija ano Skopje thaj Ohrid..

122

Duj airportija ano Skopje thaj Ohrid putrenapes baš buthi kheripe tajsa(sreda). Protokoli tano kerdo sa prekal evropska standardija. Saste ka ikerenpes e principoja baš distanca, valanutno lingaripe i maska aso ano but thana čivde tane thaj dezinfekciono sredstvoja baš vasta.
Ano andruno than ko airporti ka trubul te kuven salde e phirutne(patnikoja) save ka ikloven avrik tar raštra, odoleja nane te delpes šajipe te kerenpes kalabalukoja. Akava si o hem śukar modeli thaj baro lokhipe e saste procesoske đji kaj čekirinenapes o karte.

Двата аеродроми во Скопје и Охрид ги отвораме од среда. Протоколот е направен по сите светски стандарди. Целосно се почитуваат принципите за дистанца, задолжително носење маска, а на многу места во зградата се поставени места за дезинфекција на рацете.

Во зградата ќе може да влегуваат само патниците, со што значајно се намалува ризикот од гужва. Ова е одличен модел и големо олеснување во целиот процес што значи чекирање карта, багаж итн. Поставена е термална камера на влез од ТАВ, а ние ќе продолжиме по истиот систем на скрининг, како што почнавме пред повеќе месеци на патниците кои доаѓаат. И понатаму ќе функционира собата за изолација, доколку некој патник е со покачена температура.

Roma Press- lendo fb Venko F.