Sar ko Goražde arakhelapes solucija e Kherutnibaske baš e Roma

216

Ano Goražde isi mangin sar te arakelpes solucija e bute beršengere problemenge savensar arakenapes e Roma ani Bosna, numa akava fori tavdelapes ani akaja diz direktno praktikensar sar te kerelpes nevipe akale Romane jerijenge ano načhalipe e šartonensar tar olengo sako divesesko đjivdipe ano olengere khera.

DRABAREN TELEDER ANI MAKEDONIKANI ČHIB..

Покрив над главите и децата на училишните клупи
Екстремната сиромаштија, невработеноста, нерешени станбени проблеми, ниското ниво на образование се само некои од причините зошто Ромите во БиХ се меѓу најранливите категории.
Додавањето на ова е и предрасудите како и дискриминацијата што се присутни против оваа популација со тоа уште повеќе се отежнува нивниот живот.
Постигнат е одреден напредок во БиХ во однос на обезбедување уживање на правата на Ромите и нивна интеграција во општеството, а еден пример беше неодамна забележан во Горажде, каде на четири повеќечлени ромски семејства им беа дадени клучевите за новоизградените куќи во населбата Подранјен. Три куќи се изградени преку Програмата за домување и домување на Министерството за Роми, која одвои 200 000 КМ за овој проект, додека Градот Горажде учествуваше со 37.000 КМ.
Не можевме да го чекаме денот кога ќе ги примиме клучевите од нашиот нов дом и бевме пресреќни. Нема повеќе капење надвор. Само кога се сеќавам, мојата Алмедина ги четкаше забите секое утро, понекогаш со плачење затоа што е студено. Порано велеше – мамо, не сакам да ср повеке да се бањам на две дена, но сето тоа е минато. Среќни сме како семејство, ние како родители, четири момчиња и две девојчиња. Го сакавме ова засекогаш и по тешкиот и тежок живот, сега влегуваме во подобар живот што планираме да го промениме од корен. Нормално е ова да се чува и одржува, да сее некои рози и градина овде, за замаглените деца да го направат тоа навистина респектабилно – приказната за Алиса, чија ќерка Алмедина е прва девојка Ромка која отиде во Горажде.

Hazri kerga: Neđmedin A.- lendo Romski portal