Tar i Komuna Šuto Orizari nane ni jek nasvalo manuš tar Covod 19..

941

Instituti baš puterdo sastipe pali angluno havlaribe savo denga ole o Ministeri baš sastipe Venko Filipče, sikavela detalnikane kobor manuša nasvale thaj save komunendar thar o Skopje.
Pali bari bah akanasaske nane nasvalo tar Covid 19 jekh manuš tar Komuna Šuto Orizari.

Институтот за јавно здравје по претходната најава што ја даде министерот за здравство Венко Филипче, изработи детален приказ на општините во Скопје од каде што се лицата кај кои е дијагностициран коронавирусот.
Од Карпош се 27 лица, од Гази Баба 20, од Кисела Вода 20, од Центар 20. Има 11 лица кои се од друг град но живеат во Скопје, 11 се од Ѓорче Петров, 8 од Аеродром, 7 од Сопиште, 4 од Бутел, 3 од Чаир, двајца од Илинден и еден странец, информира Институтот за јавно здравје.

Во однос на дистрибуцијата по пол, регистрирани се 109 машки и 110 женски лица.

Roma Press Lendo tar:https://www.slobodenpecat.mk/izrabotena-mapa-na-zaboleni-vo-skopje-najmnogu-pozitivni-na-koronavirusot-ima-vo-karposh/