Uštice- 02 Augusto tano dive tar dejbe godi e mudaribnastar e Romen ano Holokausti..

251

Еден од ретките денови за нас Ромите кој е признат во овој суров свет. Овој ден треба да стане постојано место на собирање во Устице каде досега го посетија многу семејства, здруженија, делегации, но треба да се негува, за да не падне во заборав, да стане неизбежно место во историјата што ќе го посетуваат идните млади генерации. Многу жртви претрпени во тој ден треба да бидат наш водич за иднината. Понекогаш се прашуваме дали овие жртви биле доволни, дали биле доволно признати, но на нас зависи од нас да ја продолжиме борбата за подобрување на подобар живот и да се увериме дека овој непростлив настан не е заборавен и никогаш да не не се повтори. Од се срце и душа им оддаваме почит на жртвите од холокаустот, но ја продолжуваме борбата за еднаквост. Ние ги учиме следните генерации за историјата, така што тие ќе можат да го најдат своето место во овој малку суров свет, каде сите сме третирани како рамноправни и треба секогаш така и да биде рамноправноста како и едднаквоста треба да  остале столб на сите заедници во било кое место да живеат.

Avdive nišankerelapes o dujto Augusto sar dive tar mudaripe bare numero tar Roma palo dujto sumnaleskkro maribe ano Holokausti.

E roma tar Hrvatska vakerena o tan Uštice valani te ovel maj but avimo sostar te ačhol ki tradicija bašh adala mudarde Roma so nikana nane te oven bisyarde, numa thaj nikana odova te iranelpes palpale.

O jekhajekipe valani te ovel sakonestar sajdimo thaj o đhivdimos sakana te ovel tromakerdo sakoneske, o sajdipe maškar sa e na jek etnikane kedina valani te ačhol ko maj baro učipa sostar odova ka trubul te ovel amenge o hakajimo drumo sakone kedinake, aso maj but e Romane đihaneske sakone puvjate savate đjivdinena.

Hazri kerga: Neđmedin A-Roma Press