Avdive i komuna nišankerela poro 23 beršengo bijandipe sar Komuna Šuto Orizari

333

Денес општината Шуто Оризари одбележува 23 –години постоење на првата Ромска општина Шуто Оризари. Општината Шуто Оризари започнува да се развива кон крајот на 1963, почетокот на 1964 година, со населување на првите жители и тоа најмногу Роми. Името потекнува од зборот “шуто” што во превод значи неплодно. По неко време со поголеми тешкотии и голем труд на првите интелектуалци Роми во средината на опстојувањето на населбата  таа се здобива  и со свои административни и културни институции. Во почетокот на 1996 година Шуто Оризари заедно со двете села околу него – Горно и Долно Оризари, формираат самостојна административна единица – општина Шуто Оризари. Општина Шуто Оризари e првата општина во светот со мнозинско Ромско население, со  демократско организирање на Избори-и избира Ром Градоначалник на општината, исто така и мнозинство на советници Роми. Денес 12.09.2019 год. Општина Шут Оризари  одбележува 23- години постоене, организира низа културни настани а како централна културна манифестација се организира во Ресторан Мевче Палас во Шуто Оризари со почеток од 19:00 час.

Avdive  i komuna Šuto Orizari nišankerela poro thamiribe 23 berša tar olakoro bešipe sar komuna.

Komuna  savate o butederipe e dizutnengo thane Roma, isiola Rom Šerutno thaj butederipe tar Konsileskere đjene maj but Roma.

Avdive ani komuna resarena pobuter hemime  aktivitetija, numa sar centralnikani kulturaki manifestacija resarela ano Restoran Mevče Palas tar 19.00 o ari.

Ano anav e Timeske Roma Press Bahtaraja o 23 berša tamiribe amare jekutne Romane atareske Šuto Orizari-UPRE E ROMA

 

Hazri kerga: Neđmedin A. Erđan M.-Roma Pres