Колумна:Мајка Индија- Ромите од Индискиот субконтинент..

656

Тезата на потеклото на „ромите„ од северно-западна Индија, во комбинација со претходните и последните мултидисциплинарни научни истражувања веќе подолг период важат за докажани. Од северно-западна Индија, „ромите„ почнале да се движат кон Блискиот Исток и Европа во 9-от и 10-от век од нашата ера.

Точните причини за нивната миграција не се познати со сигурност, но се сомнева дека голема улога играле тогашните политички немири, економски тешкотии, како и воените освојувања. Имале номадски начин на живот и биле познати како трговци, занаетчии, музичари и забавувачи. Нивната традиционална култура и јазик, „старо-ромскиот„, опстојувал низ векови. Но сепак, тие се соочија со дискриминација, предрасуди и прогонство, што резултираше со маргинализирана позиција во многу општества. Низ историјата, „ромите„ биле жртви на прогон, дискриминација и систематско истребување.

Денес „ромите„ живеат во многу европски земји под различни социо-економски услови. Ситуацијата на „ромите„ минорно се разликува од земја до земја и продолжуваат да се соочуваат со предизвици поврзани со социјалната исклученост, сиромаштијата, невработеноста и можностите за образование.

Индискиот корен на „ромите„, често се дискутира во истражувањата. Постојат силни докази дека предците на „ромите„ потекнуваат од северозападна Индија. Точниот регион често се поврзува со денешен Раџастан, иако другите области во северна Индија исто така се сметаат за можни места на потекло.
Лингвистичкото истражување покажа дека „ромскиот„ јазик, Rromanes, е тесно поврзан со индоаријските група на јазици како што се хинди, пенџаби и гуџарати. Овие сличности сугерираат дека оригиналните „ромски“ говорници потекнуваат од северозападниот дел на индискиот потконтинент.

Генетските студии го поддржуваат индиското потекло на „ромите„. Студиите за Y хромозомот, пренесен од татковци на синови, покажуваат блиски генетски врски помеѓу некои „ромски„ групи и северноиндиските популации. Дополнително, анализите на митохондријалната ДНК пренесена од мајките на нивните деца дадоа исти или слични резултати.
Точното време и причините за емиграцијата на „ромите од Индија се уште е предмет на дебата. Се верува дека тие почнале да се движат во различни правци помеѓу 9-от и 10-от век од нашата ера. Миграцијата на „ромите може да се должи на различни фактори, вклучувајќи политички немири, економски промени, вооружени конфликти или дури и како ангажирани платеници.
За време на емиграцијата на „ромите од Индија и нивното последователно ширење низ Европа и другите региони, се формираа различни подгрупи или „племиња“, кои развиле свои дијалекти, традиции и културни изрази.
Важно е да се забележи дека историјата на „ромите и нивната поврзаност со Индија е сложена тема и дека во тек е дискусија и истражување за да се добие подобро разбирање за потеклото и миграциските патишта на „ромите„.

Научните докази за индиското потекло на Ромите се засноваат на различни полиња на истражување како што се лингвистиката, генетиката и историската антропологија. Еве неколку детални анализи на овие докази:
лингвистичкиот афинитет помеѓу ромските и индоаријските јазици како што се хинди, пенџаби и гуџарати сугерира заедничко индиско потекло. Ромскиот дели многубројни вокабулар и граматички сличности со овие јазици. Лингвистите идентификувале сличности во фонетиката, морфологијата и синтаксата што сугерираат дека „ромскиот„ еволуирал од индискиот јазик. Овој лингвистички доказ ја поддржува теоријата дека Ромите потекнуваат од северозападна Индија.

Генетските студии, исто така, дадоа важни индиции за индиското потекло на Ромите. Студиите на хромозомот Y, пренесен од татко на син, покажаа дека одредени ромски групи споделуваат блиски генетски врски со северноиндиската популација. На пример, специфична генетска хаплогрупа наречена H1a1a-M82 е идентификувана кај „ромите„, која исто така се наоѓа во северноиндиските групи. Слични генетски врски се пронајдени и во анализите на митохондријалната ДНК пренесена од мајките на нивните деца.

Историските документи и записи даваат дополнителни докази за индиското потекло на „ромите„. Патниците, мисионерите и историчарите од 16 до 18 век пријавиле присуство на „роми„ во Индија и нивната сличност со „ромите„ во Европа. Описите на ромскиот начин на живот, обичаите и традициите во овие извештаи се конзистентни со ромските групи денес.
Овие историски записи ја поддржуваат идејата за заедничко потекло.

Автор: м-р Агуш Демировски